Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kêt luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật Công đoàn.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang đã phối hợp với 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên) triển khai Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động NHCSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở. Để cho cuộc thi đảm