Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sơ đồ tổ chức

 

I. Lãnh đạo UBND huyện

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

A Viết Sơn

Chủ tịch UBND huyện

0235 3 792 469 - 0985 535 977

sonav@quangnam.gov.vn

Châu Văn Ngọ

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912005121 – 0989 684 416

 ngocv1@quangnam.gov.vn

Nguyễn Đăng Chương

Phó Chủ tịch UBND huyện

0968 488 205 

chuongnd@quangnam.gov.vn 

II. Văn phòng HĐND-UBND huyện

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

A Lăng Trượp

Chánh Văn phòng

02353 902 333 – 0973 796 527

truopal@quangnam.gov.vn

Lê Văn Hiền

Phó Chánh Văn phòng

02353 609 789

- 0943 113 789

hienlv@quangnam.gov.vn

A Lăng Thị Hòa

Phó Chánh Văn phòng

02353 622 117 – 0788 234 123 

hoaalt@quangnam.gov.vn 

Brao Bứ

Phó Chánh Văn phòng

0398 040 248

bub@quangnam.gov.vn

Email: namgiang@quangnam.gov.vn

Website: http://www.namgiang.quangnam.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Mực - thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

III. Văn thư Văn phòng HĐND&UBND:  SĐT: 3 792 271  Fax: 3 792 330                                           CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

  

             1. Văn phòng HĐND, UBND huyện   

Điện thoại: 05103.792.271. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND huyện; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ, phi chính phủ; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin dịch vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND huyện. 

2. Phòng Nội vụ: 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức Phi Chính Phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

3.      Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất, tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ 

             4.      Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

            5.       Thanh tra huyện: 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

    6.      Phòng Tài chính và Kế hoạch  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản, kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

     7.      Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn    

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn liền với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã. 

            8.      Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

            09.    Phòng Văn hóa và thông tin  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. 

            10.    Phòng Tư pháp 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác. 

     11.    Phòng Kinh tế  và Hạ tầng  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; giao thông; khoa học công nghệ; hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên; cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị. 

             12. Phòng Dân Tộc 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: các chính sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Chính phủ điện tử
Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website
Liên kết